Холтер ЕКГ - 24 часово проследяване на ЕКГ


Холтер ЕКГ апаратХолтер ЕКГ е преносим медицински апарат за продължително мониториране на електрическата дейност на сърцето за период от 24 часа или повече.
Благодарение на дългия период на снемане на информация за сърдечната дейност, холтерът може да бъде полезен при сърдечни аритмии, които трудно биха могли да се идентифицират с изследвания за по-кратки отрязъци от време. Другото предимство на холтер монитора е, че той позволява изследването да се проведе в естествената работна и жизнена среда на пациента, при присъщата му всекидневна активност и дейности, като така се спестява ненужният престой в болница.
По подобие на стандартната електрокардиограма (ЕКГ), холтер мониторът записва електрическите сигнали от сърцето посредством набор от електроди, прикрепени към гърдите. После данните се прехвърлят на компютър, който прави анализ и статистика на сърдечната дейност, честота, ритъмни, проводни нарушения и промени в ST/T сегмента на ЕКГ. Освен че трябва да носят устройството, пациентите обикновено трябва и да си водят дневник по часове на извършваните дейности, например тичане или спане. Тази информация помага на специалистите бързо да откроят проблемните области измежду огромното количество данни, съхранени по време на изследването.
Това е най-добрият метод за оценка на:
  • Всички видове аритмии /”прескачания”, ускорен, забавен пулс и т.н./
  • Проводни нарушения /забавен ритъм, „блокове”/
  • Колапсни състояния, припадъци и др. причинени от аритмии

Д-р Владимир Желев