Холтер АКН - 24 часово проследяване на АКН (артериално кръвно налягане)


Холтер апаратАртериалното кръвно налягане (АКН) се променя значимо в ежедневието ни.
Нормално е то да се повишава в известни граници при физическо усилие и при емоционално напрежение.
При преглед при лекар артериалното налягане се мери в покой - след прекарване на няколко минути в седнало положение, в спокойно състояние. За съжаление това невинаги дава реалните стойности. Всеки човек се притеснява при посещение при лекар. Така се обяснява така наречения "синдром на бялата престилка" - на фона на иначе нормални стойности на артериалното налягане, при преглед от лекар се измерват повишени стойности. Именно в тези случаи се прибягва до поставянето на Холтер за артериално налягане. Така се оценява артериалното налягане в реални ситуации, в ежедневието.

24 часовото Холтер измерване на артериалното кръвно налягане (АКН) има следните предимства пред другите методи на регистрация:
  • най-точно преценява дали се касае за хипертония или измерените стойности са случайни
  • най-добре оценява ефекта на провежданата терапия по време на цялото денонощие
  • най-точният метод за оценка на риска от бъдещи усложнения – инсулт, сърдечен инфаркт и т.н

Д-р Владимир Желев