Ехокардиография (ЕхоКГ)


Ехокардиографския ни апарат Ехокардиографията е съвременен, неинвазивен начин за диагностициране на сърдечните заболявания с помощта на ултразвук.
Това е напълно безопасна процедура, което позволява да се повтаря многократно при необходимост от проследяване състоянието на пациента.

Ехокардиографията е в основата на съвременната кардиодиагностика и дава ценна информация за:
 • структурата на сърцето - размери, обеми на кухините, дебелина, тегло на камерите, наличие на патологични образувания – тумори, калцификати, перикардна течност и т.н.
 • функцията на сърцето – дебит, обеми на изтласкваната кръв при едно сърдечно съкръщение и за минута, работа на сърдечните клапи, нарушения в съкращението на сърдечния мускул и т.н.
 • аортата – ширина, подвижност, патологични увреди
Поради високата си чувствителност и информативност, ЕхоКГ се използва ежедневно за диагностициране на най-честите сърдечни заболявания и определяне на стадия им, за проследяване на оперирани пациенти и т.н.

ЕхоКГ е незаменима при:
 • клапни сърдечни увреди – за определяне степента на стеснение на клапата, обема на връщаната кръв, необходимостта от оперативно лечение и т.н.
 • исхемична болест на сърцето – дава информация за увредата на сърдечния мускул, напр. при миокарден инфаркт
 • ритъмни и проводни нарушения – за откриване на сърдечни увреди, които ги предизвикват и съответно лечение
 • сърдечна недостатъчност – за откриване на причината, степента на увреда и резервите на сърцето
 • кардиомиопатии – определяне на вида, тежестта на увредата, необходимостта от оперативно и/или друго инвазивно лечение
 • перикардни заболявания – най-добрият метод за установяването им, а при наличие на перикарден излив – за определяне обема на течността
 • тумори на сърцето – незаменим за установяване на тромби в сърдечните кухини, миксоми, метастази от тумори на други органи
 • инфекциозен ендокардит – за диагностика и локализиране на увредата
 • вродени сърдечни аномалии – за определяне на вида им, степента, необходимостта и вида на оперативно лечение, проследяване във времето
 • дисекация на аортата
В Медицински център „Орфей”, разполагаме с най-ново поколение ехокардиографски апарат, позволяващ извършването на прецизна оценка на структурата и функцията на сърцето, чрез използване на едноразмерна, двуразмерна, Доплерова ехокардиография в различните и варианти - с пулсиращ доплер, с продължителна вълна, цветен Доплер, тъканен Доплер и техни производни.

Самото изследване продължава 15-45 мин и протича по следния начин: пациент ляга по гръб или в ляво странично положение, върху гръдния му кош се слага специален напълно безвреден гел, след което с местенето на трансдюсер се получава необходимата информация за сърцето.
Възможно е ЕхоКг да се прави преди и след натоварване (Стрес-ЕхоКГ).

Д-р Владимир Желев