Медицински Център "ОРФЕЙ" е специализирано лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през месец Април 2013 година.

Центърът осъществява пълния обем извънболнична медицинска помощ в редица високоспециализирани и тясно профилирани дейности, изискващи специална апаратура и висока квалификация.

Нашата основна цел е да посрещнем високите нужди на нашите пациенти и да отговорим на тях с най-съвременните методи на диагностика и лечение, като по този начин се погрижим адекватно за тяхното здраве.

Специализираните дейности които предлагаме са в областите:

Кардиология
Ревматология
Едокринология и болести на обмяната
Нефрология
Хематология
Гастроентерология
Ортопедия